Ata welzijn & zorg

Professionele zorg in eigen omgeving

Klachtenreglement.

Klachtencommissie:

Ondanks onze permanente inspanningen om u naar wens en behoefte van uitstekende zorg te voorzien, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met onze dienstverlening. 

Door u de mogelijkheid te bieden om uw klachten aan ons kenbaar te maken en om uw klacht zo effectief en efficiënt te kunnen behandelen presenteren wij u een klachtenregeling en een klachtencommissie.


Meld uw klacht!

Als u een klacht heeft, dan kunt u deze bespreken bij uw contactpersoon binnen Ata Welzijn & Zorg. 

Als dit niet leidt tot een (volledige) oplossing dan kunt u de klacht voorleggen aan de Klachtenfunctionaris van Solo Partners. 

Ata Welzijn & Zorg is namelijk aangesloten bij branchevereniging Solo Partners, waar de behandeling van klachten voor haar leden gezamenlijk is georganiseerd.


Solo Partners:

De Klachtenfunctionaris zal een persoonlijk gesprek met u aangaan om uw klacht te bespreken.

(Daarnaast zal de Klachtenfunctionaris proberen om de klacht door bemiddeling op te lossen).

Wanneer dit niet positief uitpakt, dan zal een overleg worden georganiseerd, waarin u en thuiszorg Ata Welzijn & Zorg samenkomen om een oplossing te vinden voor de klacht. 

De Klachtenfunctionaris kan eventueel deskundigen uitnodigen of raadplegen. 

De Klachtenfunctionaris zal uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht advies uitbrengen.


U kunt de Klachtenfunctionaris van Solo Partners bereiken via:

info@soloprtnerst.nl

www.solopartners.nl/klachten

Telefoonnummer: 085-2010140

Malpad 1, 5347 HJ Oss

De Geschillencommissie:

Als de ondersteuning door de Klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigde oplossing dan kunt u een formele klacht indienen bij een erkende Geschillencommissie. De Geschillencommissie geeft een bindend advies. 


info@klachtenregeling.nl 

www.klachtenregeling.nl

Telefoonnummer: 085 – 485 85 60

CBKZ , Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem