Ata welzijn & zorg

Professionele zorg in eigen omgeving

Palliatieve & Terminale zorg

Palliatieve & Terminale zorg:

Bent u in een laatste levensfase? Kampt u met een ernstig bedreigende ziekte zonder kans op herstel? 

Een levensverwachting van minder dan 3 maanden, zorgt niet alleen voor veel verdriet, maar ook onmacht en pijn.

Ook uw naasten hebben hiermee te maken.

Om uw laatste levensfase thuis door te brengen biedt Ata welzijn & zorg palliatieve & terminale zorg. 

Dit is een uitkomst wanneer u niet naar een hospice wilt.


Intensieve verpleging:

In uw eigen vertrouwde omgeving, met al uw dierbaren om u heen, vergt intensieve verpleging.

Met palliatieve en/of terminale zorg van Ata welzijn & zorg kunt u thuis blijven wonen en staan wij u bij op elk moment van deze laatste levensfase. 

Door middel van intensieve verpleging verlichten wij uw lijden en ontlasten wij uw familieleden. 

Onze verpleegkundigen en verzorgenden staan dag en nacht voor u klaar.


Respectvol en integer:

Ata welzijn & zorg staat voor een respectvolle en integere zorgverlening.

Bij palliatieve en/of terminale zorg staan uw wensen en behoeften voorop en willen wij uw laatste levensfase zo aangenaam mogelijk maken.

Elk mens is anders en daarom bieden wij zorg op maat.


Structuur en ritme:

Uw eigen vertrouwde dagritme is belangrijk en geeft houvast.

Daarom doen wij er alles aan om dit zo lang mogelijk in stand te houden.

U krijgt te maken met een klein vertrouwd team van zorgverleners.

Ata welzijn & zorg staat voor duidelijke communicatie en afspraken en een goede samenwerking.

Het is ons streven dat deze periode zo prettig en soepel mogelijk verloopt.


Administratieve zaken:

Naast palliatieve en/of terminale zorg komen ook praktische zaken aan de orde.

Tijdens de laatste levensfase van een dierbare, krijgen voornamelijk familieleden en mantelzorgers hiermee te maken.

Dit houdt veelvuldig contact met uiteenlopende instanties is, waardoor zij niet de volledige aandacht aan u kunnen geven.

Ook zijn zij verantwoordelijk voor het regelen van administratieve zaken.

Ata welzijn & zorg kan dit gedurende deze moeilijke periode, zoveel mogelijk van hen uit handen nemen.


Werkgebied:

Rotterdam en omstreken , Ridderkerk, Breda , Uden en Veghel.


Missie:

Ata welzijn & zorg gelooft dat iedereen een eigen invulling geeft aan zijn leven. 

Daarom vinden wij het belangrijk dat professionele zorg in uw eigen vertrouwde omgeving mogelijk moet zijn.

Bij Ata welzijn & zorg draait het om warme zorg. 

Onze missie is ontstaan uit de gedachte dat er meer tijd en aandacht moet zijn voor onze cliënten.

We zijn een aanbieder van zorg aan huis, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan.


Visie:

Bij Ata welzijn & zorg investeren wij in onze medewerkers.

Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers hart voor zorg hebben. 

Hierdoor creëren wij een prettige werkomgeving en een hoge mate van betrokkenheid.

Met opleidingen, trainingen en workshops voor onze medewerkers waarborgen wij de kwaliteit van zorg.

Onze visie is het leveren van uitstekende zorg.

Hierbij staat openheid, actiegerichtheid, communicatie en transparantie op de voorgrond.

Bij Ata welzijn & zorg zorgen we voor betrokkenheid door vaste medewerkers in te zetten bij onze cliënten.


Waarom Ata welzijn & zorg?

Ata welzijn & zorg is een kleine vooruitstrevende organisatie met betrokken zorgprofessionals. Wij zijn er voor iedereen in Rotterdam, Ridderkerk, Breda, Uden, Veghel en omgeving: ongeacht uw afkomst, religie en levensovertuiging, Onze medewerkers spreken ook diverse talen en ze zijn breed inzetbaar.


Wilt u meer informatie over palliatieve zorg? Bel naar 0180-855205 of mail naar info@ata-welzijnzorg.nl